ஞாயிறு, 20 நவம்பர், 2005

முதன்மொழி

::சோதனை ஓட்டம்::


நீங்கள் வழிதவறிப் புகுந்திருந்தால் ... நல்வரவு, மீண்டும் வருக.

முதல் வரியைப் படித்து விட்டு விரைந்து விலகி விடுங்கள்.

நன்றி!